Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
joi 19 iulie 2018
  • :
  • :

Director nou la CAS Neamț

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Neamț are un nou director în persoana Nadiei Harpa, avocat de profesie, membru al Baroului Neamt din 2000 și soția primarului de Tîrgu Neamț, Daniel Harpa.


Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este institutie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS si are următoarele atribuţii:

1. Finanţează ocrotirea sanatatii populatiei din raza administrativ-teritorială de compentenţă, prin care se asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza;
2. Protejează asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;
3. Asigură protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
4. Administrează bugetul propriu;
5. Inregistrează şi actualizează datele referitoare la asiguraţi şi asigura comunicarea lor către C.N.A.S.;
6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;
7. Publica execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole pentru anul următor;
8. Furnizează gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
9. Administrează bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
10. Negociază şi contractează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
11. Decontează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, contractate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
12. Monitorizează numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
13. Asigură, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare aacordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;
14. Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
15. Monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
16. Foloseşte mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;
17. Organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor în baza contractelor de furnizare servicii încheiate;
18. Elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor al CAS;
19. Exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătaţii.
2 comentarii la “Director nou la CAS Neamț

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *