Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
marți 17 iulie 2018
  • :
  • :

Convocare CL Piatra-Neamț în ședință de îndată, 11.10.2017 – ora 15:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ
în şedinţă de îndată

Primarul Municipiului Piatra Neamţ;
În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 4, art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă de îndată Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 11.10.2017 – ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.158/28.05.2015 privind aprobarea listei cu obiectivele asigurate cu pază de către Poliția Locală Piatra Neamt, cu modificările și completările ulterioare;
– iniţiator – Primar Dragoş CHITIC

II. Informări, Întrebări – Interpelări adresate executivului

ART. 2 – Secretarul Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

Primar,
Dragoş CHITIC

Secretarul Municipiului,

Florin FECIC

Nr. _2041____
Din 09.10.2017
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *